Coursing

Coursing

trocha teorie:

Coursing je kynologický sport. Jedná se o jednu z mnoha aktivit, která je založena na touze psa lovit.

Běhá se v přirozeném, mírně svažitém terénu (není to však podmínkou), s přírodními nebo umělými překážkami. Cílem psa při coursingu je ulovit kořist, která je tažená navijákem. Tato návnada v podobě střapce z igelitových pásků nebo králičí kůže, je tažena lankem mezi kladkami po dráze, která simuluje skutečný běh zajíce.

Jedná se dvoukolový závod, kdy trať o délce cca 548 - 914 m (600 až 1000 yardů) je postavena tak, aby psi prokázali rychlost, štvavost (při smečce i spolupráci) a inteligenci, kterou návnadě různě nadbíhají.

Při coursingu se hodnotí chování při běhu.  

Hodnocení provádí polní pozorovatel a rozhodčí coursingu. Polní pozorovatelé stojí v závodišti na přidělených kontrolních pozicích. Rozhodčí coursingu hodnotí celkový běh z hlediska 5 následujících kritérií. Maximální počet bodů za každé kritérium je 20 (FCI system). Jestliže je bodové hodnocení soutěžících psů stejné, rozhoduje vyšší počet bodů za jednotlivá kritéria, při čemž pořadí důležitosti je vytrvalost, hbitost, horlivost, inteligence, a nakonec rychlost.

Kritéria:

RYCHLOST, která je nutná pro lapení kořisti. Projevuje se svižností, s jakou psi reagují při vypuštění návnady na startu. Rychlost se projevuje po celé délce dráhy, zejména však při chytání návnady. Rychlost se projevuje svižností pohybu, počtem pohybů a postupem psa. Jelikož se pro měření rychlosti nepoužívá časomíra, je důležitým prvkem pro posouzení způsob, jak moc se pes snaží kořist dostihnout. Při posuzování se nezohledňuje absolutní rychlost, neboť rychlost psa je nutno porovnávat s rychlostí jeho soupeřů. Žádoucí je i zrychlení, kterým se pes, který je na druhém místě, dostává před svého soupeře.

ÚSILÍ v pronásledování za jakýchkoli podmínek (terén nerovný nebo s překážkami), i při výskytu jakýchkoli incidentů, jako je např. přeběhnutí zatáčky, pád, pozice návnady mimo dohled, atd. Horlivost se projevuje na startu: soustředěnou pozorností, pohledem upřeným na návnadu; při pronásledování návnady: neustálým poháněním návnady; nucením obsluhy navijáku, aby zvyšovala rychlost návnady a zabránila tak jejímu chycení před koncem dráhy; čistým přeskokem překážky bez zaváhání; touhou vrátit se k návnadě, když zůstane vzadu; při chytání návnady: zadržením návnady letmým (překotným) úchopem při plné rychlosti; pokusy chytit návnadu i tehdy, jestliže byla uchopena soupeřem.

INTELIGENCE prokázaná při pronásledování. Inteligence umožňuje psovi zaujmout při běhu dráhu, ve které se dostane do dobré pozice pro chytání návnady a zároveň projevuje hbitost, bez které nebude v chytání úspěšný ani ten nejrychlejší pes. Inteligence psa se projeví v tom, že pes zaujme pozici mezi návnadou a svou dráhou tak, aby zabránil návnadě uniknout do obtížného terénu.

OBRATNOST se projevuje rychlými změnami směru, vyvolanými obraty návnady, překonáváním překážek, při polapení, a zejména při letmém (překotném) úchopu návnady.

VYTRVALOST je schopnost psa ukončit běh v dobré fyzické kondici. Jedná se o celkové množství fyzických a mentálních sil, které je schopen pes při běhu vydat.

Maximální počet bodů, které lze v jednom kole získat je 100. Minimální počet bodů nutný pro postup do druhého kola je 50.

Coursing se stává v posledních letech v Česku oblíbenou aktivitou a není již pouze doménou chrtích pemen. Jedná se o ideální vybití energie živějších plemen psů.

 viz Wikipedie

 

TOPlist