Pasení / Herding

Pasení

Plemena psů, která mají něco společného s pasením hospodářských zvířat, jsou zařazena do skupin psů FCI číslo jedna (poměrně obsáhlá skupina, zahrnuje psy ovčácké, pastevecké a honácké), dvě (pastevečtí a salašničtí psi) a pět (některá primitivní plemena, lajky). Již z různorodosti a pestrosti plemen můžeme usuzovat na velké využití psů v oblasti práce se zvířaty.

Aby bylo možné výkony psů mezi sebou srovnávat, pořádají se zkoušky a různé soutěže. Protože styl práce a hlavně výkony jsou u plemen border kolie a australské kelpie hodně odlišné od jiných plemen, zkoušky a soutěže se od roku 2009 pořádají zvlášť pro border kolie a australské kelpie, kde se uplatňuje tzv. Collecting Style (CS) a zvlášť pro ostatní plemena skupin FCI 1,2 a 5 (kromě border kolií a australských kelpií), kde se uplatňuje tzv. Traditional Style (TS).

Pokud chce nějaký majitel psa vyzkoušet jeho vlohy pro pasení, má k tomu příležitost. Zkoušky vloh (ZVOP) se pořádají několikrát ročně, buď jako součást školení v pasení pro začátečníky nebo při zkouškách a soutěžích vyššího stupně. Pokud pes již trochu pást umí, může se zúčastnit akcí pasení bvyššího typu. Vstupní zkouškou je HWT (Herding working test), tedy "pracovní test" (HWT CS, HWT TS). Po jejím úspěšném absolvování může pes postupně absolvovat trialy (IHT - International herding trial) prvního a vyšších výkonnostních stupňů ( IHT CS 1-3, IHT TS 1-3 ). Všechny popsané zkoušky a soutěže se pořádají pod hlavičkou FCI od roku 2009, platí mezinárodně. Tyto zkoušky a trialy nahradily národní zkoušky s označením ZPOP1, ZPOP2 a ZPOP3, podle kterých se u nás posuzovalo od roku 1999. Pokud pes úspěšně absolvoval zkoušky ZPOP před rokem 2009, zůstávají v platnosti i nadále, ještě 5 let je možné uplatňovat při postupu do vyššího výkonnostního stupně nebo při žádosti o pracovní certifikát.

Jednou z podmínek účasti psa na zkouškách a soutěžích je jeho identifikace, včetně předložení výkonnostního průkazu. Všechny výše uvedené zkoušky platí pro práci s ovcemi. V některých zemích FCI jsou již daná pravidla i pro zkoušky v pasení hovězího dobytka a/nebo práce pasteveckých psů. Zatím však nejsou oficiálně platná pro všechny členské státy FCI, my v ČR pro ně pravidla zatím nemáme.


Pokud pes úspěšně absolvuje pracovní test HWT (získá 60% bodů a více) může požádat o tzv. pracovní certifikát. Po předložení tohoto certifikátu na výstavě může být pes zařazen do pracovní třídy.

Kromě toho jsou na území ČR i všude na světě pořádány soutěže v ovládání ovčáckých psů (trialy). Vrcholovými soutěžemi jsou národní soutěže CACT, mezinárodní soutěže CACIT a Mistrovství ČR. Všechny tyto soutěže jsou od roku 2009 pořádány v obou stylech, tedy CS i TS.

Po splnění určitých podmínek lze získat titul Národní šampión práce nebo i Mezinárodní šampión práce v pasení. Vítěz mistrovství České republiky v pasení získává titul Mistr ČR.

TOPlist